Gröna partier

Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters. Abilify (Aripiprazole) is used for treating agitation caused by schizophrenia or bipolar disorder, depression. Click to see full text here:

Våra partier här i Sverige bryr sig alla om miljö, bara mer eller mindre. Går man in på partiernas hemsida kan man läsa om just deras miljötänk då dem oftast har en egen kategori för miljö precis som dem har egna kategorier för jobb, skola etc. Det parti som är mest omtalat för att vilja sätta miljön i första hand är miljöpartiet eller de gröna som dem även kallar sig. Dem kämpar självklart även för mer och bättre jobb, bättre skolor osv. Men allt med ursprung ur miljötänket.

Socialdemokraterna är även dem mycket måna om miljön. Dem är väldigt lika miljöpartiet i vissa av deras punkter och tänker på ungefär samma sätt då dem är överens om många delar. Partierna är båda väldigt måna om att informera oss medborgare om att vi ska göra det tillsammans och att vi som individer aldrig kan klara det här på vår egen hand. Dem lovar båda hjälp med detta samt förändring om partiet vinner valet.

Nya moderaterna som idag representerar Sverige är även dem miljötänkande, även fast det inte framgått tydligt i deras handlingar. På deras hemsida kan man läsa att dem gärna ser att miljö- och klimatfrågor tar mer plats i debatten och att miljön är en viktig punkt att reda ut problem på. Den mest uppenbara skillnaden mellan dem och socialdemokraterna/miljöpartiet, som jag kan uppfatta, är att dem på hemsidan skriver ”människors eget ansvar”. Dem menar alltså att alla personer kan påverka bara genom att göra sitt medan MP och S menar att dem som parti tillsammans med medborgarna kan göra något åt detta.

Vill ni läsa mer om de olika partiernas miljöställningar så kan ni göra det bäst genom att läsa på deras hemsidor. Där står det klart och tydligt under strikta kategorier om varje punkt och prick.